Laserbeschriftung

Technische Spezifikationen: diodengepumter Scheibenlaser Nd:YAG 8Wat, maximale Bearbeitungsfläche 440 x 110mm Laserbeschriftung eins Typenschildes auf Folie Laserbeschriftung eins Typenschildes auf Folie